Artikelbeheerder / Coordinator Master Data

Startdatum Per direct
Duur Tijdelijk contract, met uitzicht op vaste baan
Fulltime / Parttime Fulltime

Binnen de afdeling R&D ben je verantwoordelijk voor een tijdige, volledige en correcte verwerking en onderhoud van stamgegevens met betrekking de artikelen, componenten en overige materialen welke benodigd zijn voor de productie en het onderhoud van onze machines. Ook werk je aan het bewaken en optimaliseren van de processen met betrekking tot materialen en/of leveranciers. Als Artikelbeheerder zorg je ervoor dat alle stam- en referentiegegevens op tijd, nauwkeurig en up-to-date worden verwerkt en toegepast. Om de stamgegevens processen te optimaliseren is het vereist de belangen van de verschillende afdelingen samen te brengen, daarbij proactief te handelen en inzichten en verbeteringen te brengen.

Je bent intensief betrokken bij de R&D, Operations en After Sales afdelingen en eindgebruikers om te helpen met het optimaal benutten van de PLM systemen in een snel veranderende wereld. Jouw proceskennis, ervaring met de materie en goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel om de juiste afstemming te verkrijgen tussen de betrokken afdelingen. Je weet problemen en wensen om te zetten in concrete oplossingen, bent een verbinder en neemt een voortrekkersrol in het aandragen en doorvoeren van verbeteringen of vernieuwingen.

Samen met collega’s en ondersteuning van een professionele externe partner, zorg je ervoor dat we up-to-date blijven met nieuwe technologieën en draag je nieuwe ontwikkelingen proactief uit. Denk bij nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld aan digitalisering en de manier waarop wij dit toe zouden kunnen passen in onze dienstverlening.

1. Omschrijvingen werkzaamheden / verantwoordelijkheden.

Verbeter Projecten in de eigen organisatie

De Projectleider is de meewerkende voorman van het team naast de rol van Artikelbeheerder / Coordinator Master Data . De scope van de projecten betreft de analyse en optimalisatie van bestaande windchill processen en het definiëren en projectmatig implementeren van verbeteringen en vernieuwingen.  In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de stabiele werking en doorontwikkeling van onze CAD en PLM systemen (Product Lifecycle Management). De Projectleider is verantwoordelijk voor het bereiken van het project resultaat op basis van het project plan. De Projectleider rapporteert de voortgang van de projecten aan de Manager R&D. De Projectleider is het aanspreekpunt van het project en verantwoordelijk voor de voortgang en informatie overdracht. In het geval van mogelijke kosten- of tijd overschrijding rapporteert de Projectleider aan de Manager R&D en directie. Binnen het projectteam is de Projectleider verantwoordelijk voor het project en de oplevering van het resultaat conform project plan. De projectleider werkt afdeling overschrijdend. Rapporteert voor dit takenpakket aan de Manager R&D. De manager R&D rapporteert in het MT over de voortgang van het verbeter project en stuurt indien nodig bij richting de projectleider.

De taken en verantwoordelijkheden van de Projectleider:

 • Initiëren, organiseren, coördineren, plannen en realiseren van projecten i.o.m. de Manager R&D en overige stakeholders. Samenstellen van het team i.o.m de Manager R&D en de andere betreffende Managers binnen Tobroco.
 • Verantwoordelijk voor het vormgeven van de roadmap Windchill in overleg met de manager R&D, manager operations, product manager en directie.
 • Analyse en optimalisatie van bestaande windchill processen en het definiëren en projectmatig implementeren van verbeteringen en vernieuwingen
 • Stemt af i.o.m. stakeholders (directie, Product Manager, Manager R&D, Teamleiders after sales, systemen & constructie) de scope van het project.
 • Stemt de resources af met de teamleiders R&D
 • Organiseert project start-ups, waarin samen met het project team, Manager R&D, Operations Manager en Product Manager het projectplan wordt uitgewerkt.
 • Stuurt op de voortgang (controle) en enthousiasme van het project(team).
 • Opleveren van het resultaat (scope) binnen gestelde grenzen van tijd, geld, kwaliteit
 • Beheren en beoordelen van wijzigingen van de scope in termen van tijd, geld en kwaliteit en i.o.m.
  de Manager R&D en opdrachtgever besluiten de wijziging al dan niet door te voeren.
 • Verantwoordelijk voor het opleveren van het project resultaat (wat is er als het klaar is) uiteindelijk overdracht van naar de betreffende afdelingen, incl. het tussentijds verhelpen van alle voorkomende verstorende issues en wijzigingsverzoeken.
 • Tussentijdse- en eindevaluaties van het project, inclusief functioneren van het project team.

De Artikelbeheerder voert de volgende taken uit:

 • Verbeter projecten op het gebied van Windchill
 • Optimalisatie, uitvoering en bewaking van stamgegevens en bijbehorende processen.
 • Beschrijven, bijwerken en onderhouden van processen in het Management Systeem (ERP).
 • Definiëren van regels betreffende het in- en uitfaseren van artikelen en revisies.
 • Bewaken van het artikelassortiment richting R&D, op hergebruik van reeds bestaande componenten.
 • Bewaking van de tijdig-, nauwkeurig- en volledigheid bij de creatie, uitbreiding, wijziging en markering van verwijderingsverzoeken.
 • Informeren en betrekken van verschillende relevante afdelingen bij afdeling overstijgende acties.
 • Initiëren van completeren en aanvullen van de artikelstamdata en advisering van de afdelingen bij het vaststellen / bijstellen van de artikelparameters.
 • Optreden als probleemoplosser met betrekking tot Master Data Management problemen.
 • Opstellen, implementeren en rapporteren op Key Performance Indicators (KPI's).
 • Levert een ​​bijdrage aan het vaststellen en implementeren van de RACI-matrix.
 • Opleiden van collega’s met betrekking tot het gebruik, aanlevering en wijziging van stamgegevens.

2. Vereiste opleidingen / ervaring.

 • Afgeronde HBO opleiding, WTB, Bedrijfskunde en Logistiek of in de praktijk verkregen ervaring. 

3. Vereiste vakinhoudelijke kennis / systeemkennis.

 • Verregaande kennis van ERP-systemen (bij voorkeur ISAH) in relatie tot het domein stamgegevens.
 • Uitgebreide ervaring van en ervaring met PLM pakketten, WindChill.
 • Ruime ervaring met het MS Office pakket
 • Enkele jaren ervaring in een soort gelijke functie en omgeving zijn een vereiste.
 • Sterke affiniteit met machinebouw en/of landbouw mechanisatie.

4. Vereiste persoonseigenschappen / competenties.

 • Jij snapt hoe PLM en CAD-systemen werken en hoe dit proces het beste ingericht kan worden volgens de laatste ontwikkelingen. Je bent dus meer dan een senior gebruiker van deze systemen. Je kunt goed samenwerken met verschillende afdelingen en kunt over afdelingen heen denken en werken.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring met betrekking tot het inrichten of ontwikkelen van processen binnen PLM omgevingen en systemen, ervaring met Mechanical Engineering en CAD/PLM applicaties, met name PTC Windchill en Creo.
 • Daarnaast is voor jou denken vanuit de klant en vertalen van de wensen/behoefte van de afdelingen of gebruiker vanzelfsprekend. Je stelt dan ook kritische vragen, communiceert duidelijk en transparant en doet aan verwachtingsmanagement. Je hebt veel taken tegelijkertijd, dus we verwachten dat je snel kunt schakelen en prioriteiten stelt
 • Proactief, Kwaliteitsgericht, accuraat en detailgericht.
 • Zelfstandig werkend en stressbestendig.
 • Sterk in het opbouwen van relaties en communicatief vaardig.
 • In staat kwaliteit te bevorderen door complexe informatie op meerdere niveaus over te brengen.
 • Sterke verbale en schriftelijke communicatievaardigheden: vloeiend Nederlands, bekwaam in Engels.

 5. Bevoegdheden.

 • Controle en doorvoeren van maatregelen ten aanzien van stamgegevens en bijbehorende processen.
 • Escaleren naar de R&D Manager indien de situatie daarom vraagt.

6. Extra informatie.

Fulltime/Parttime Fulltime 40 uren per week
Plaats in de organisatie

 Divisie 4A - Ontwikkeling / R&D

Afdeling Departement 12 - R&D en Prototypebouw
Leidinggevende Manager R&D

 

s

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het TOBROCO-GIANT magazine!