Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden kunt u hier inzien.

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het TOBROCO-GIANT magazine!